Del dette job

 

29/03/2022

DNK-Herning

 

 

Teknisk afdelingsleder 

Dygtig teknisk afdelingsleder

Vil du være med til at sikre en god og stabil produktion på slagtegangen?

Som maskinmester på slagtegangen bliver du en del af ledergruppen i teknisk afdeling, og du får en nøglerolle i at få vores produktion til at køre bedst muligt. Du får stor indflydelse på hverdagen og de løsninger som bliver valgt, og dine evner som inkluderende leder er vigtige for at lykkes i rollen.

 

Gentænk, genstart, sæt i gang

Hos Danish Crown får du friheden til at handle og gentænke hvordan vi gør ting.

Din primære opgave i jobbet bliver ledelse, herunder udvikling af vores håndværkerteam på slagtegangen. Teamet består af 7 interne håndværkere samt eksterne teknikere, så det er vigtigt, at du trives naturligt som leder, i et set up, hvor både din faglighed og især dine lederegenskaber kommer i spil.  

 

Dine primære ansvarsområder bliver:

  • Udvikling af håndværkergruppen via konstant fokus på ledelse af medarbejdere
  • Sikring af nødvendige kompetencer i håndværkergruppen via interne og eksterne ressourcer
  • Drive forandringsprocesser med fokus på at hele holdet er med og sikre den nødvendige vidensdeling på tværs af faggrupper
  • Planlægning og opfølgning på den løbende drift samt forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter
  • Fastsætte og drive meningsfyldte KPI’er ud fra en analytisk og datadrevet tilgang
  • Overholdelse af budgetter og procedurer for økonomihåndtering, herunder daglig drift og projekter
  • Projektleder lokalt, herunder nyindkøb og optimering/ombygning.

 

Vi er på en Maintenance Excellence-rejse mod at få en mere datadrevet og faktabaseret hverdag, hvor vi sikrer en mere effektiv og struktureret problemløsning af dagligdagens udfordringer – for at lykkes med denne rejse, har vi brug for din hjælp.

 

Vi er en organisation med højt fokus på personsikkerhed og arbejdsmiljø – Safety First. Det forventes derfor, at du trives i rollen som ambassadør for sikker adfærd på arbejdspladsen, og at du har lyst til at arbejde med AM-grupper på tværs af de forskellige afdelinger og faggrupper.

 

Erfaren, inspirerende og samlende leder
Du er en erfaren leder med en teknisk baggrund, hvilket betyder, at du har en naturlig evne til hurtigt at gennemskue komplekse og tekniske problemstillinger. Udstyret på vores slagteri er yderst komplekst og derfor er det vigtigt, at du har teknisk forståelse og nysgerrighed inden for hele paletten af mekanik, el og automation.

Du beskriver dig selv som en dygtig, tillidsvækkende og inspirerende leder, der kan samle og udvikle et team. Du forstår, at den daglige ledelse af vores erfarne håndværkere er nøglen til at lykkes i jobbet. Det er naturligt for dig at søge den daglige kontakt med de produktionsledere/mestre, som drifter afdelingen og sammen med dem, prioriterer aktiviteterne.

 

Du træffer dine beslutninger ud fra fakta og tilgængelig viden, og holder fast i dem. Det er denne tilgang til hverdagens, nogle gange mange, opgaver, i et til tider højt tempo, der sikrer, at du holder hovedet koldt. Det er din rolige natur, og tilgang til frihed under ansvar, der gør dig til en succes i denne afvekslende hverdag, hvor du har stor indflydelse på opgaveløsningen og teamet. Som person – og leder – er du involverende og entusiastisk og du formår at skabe et motiveret miljø omkring dig.

 

Appetit efter mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Manager Engineering, Anders Vinther på +45 5197 9928.

 

Vi glæder os til at høre fra dig! Send din ansøgning snarest muligt, da vi vurderer og afholder samtaler løbende.

Forventet/ønsket tiltrædelse er den 1. september 2022.

 

 

We are a food company owned by Danish farmers supplying high-quality food to customers and consumers all over the world. From butchers to business developers, we’re more than 23,000 colleagues, all committed to lowering our carbon footprint and becoming climate neutral by 2050, for better food and a brighter.

Facebook LinkedIn Youtube Instagram